Blog O nás Kontakty
Včelařské eurodotace


Jako každý rok, lze i v roce 2021 získat prostředky spolufinancované Evropskou unií na zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů. Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, činí 66 453 561 Kč. Dotace je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou před 31.12.2017 evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů. Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální pořizovací cena všech zařízení musí být 20 000 Kč vč. DPH. Maximální výše uznané částky může být 100 000 Kč vč. DPH.

O dotaci lze požádat pouze prostřednictvím Českého svaz Včelařů, z.s., nebo spolku pro rozvoj včelařství MÁJA. Český svaz Včelařů, z.s., vyřizuje dotace pro členy zdarma, pro nečleny za administrativní poplatek. Za pořízení nového zařízení je to 5% z částky maximální výše dotace u jednotlivých druhů nových zařízení. ČSV žádosti o dotace přijímá od 1.1. 2021 do 15.5. 2021.

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA vyřizuje dotace pro členy zdarma, pro nečleny za administrativní poplatek. Za pořízení nového zařízení je to 500 Kč za jedno zařízení + 400 Kč za každé další zařízení. Spolek Mája přijímá žádosti o dotace od 4.1. 2021 do 24.5. 2021.

Více informací najdete přímo na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (odkaz) SZIF ☰ Seznam článků

Zaujaly Vás naše články? Odebírejte novinky přímo na Váš e-mail! Mám zájem