Blog O nás Kontakty

Blog: granty & dotace


Vítáme Vás na našem blogu, kde přinášíme novinky a zajímavosti z oblasti dotací

☰ Seznam článků
Zaujaly Vás naše články? Odebírejte novinky přímo na Váš e-mail!

Zpracování jména a emailu

Pár vět k dotacím

Dotace jsou finanční prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Definice dotace je obsažena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "RP"). Ustanovení § 3 písm. a) RP stanoví, že dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Charakteristickým rysem každé dotace je její povinná účelovost, která musí být dodržena i při jejím čerpání. Na dotaci není právní nárok (podle § 2 RP), nestanoví-li právní předpis jinak.

Další vymezení je možné nalézt v předpisech, které upravují oblast účetnictví. Pro nestátní neziskové organizace je zásadní § 27 odst. 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Za dotaci se dle této vyhlášky považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel.

Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotační řízení můžeme charakterizovat jako rozhodovací proces o cílech a účelu veřejné finanční podpory, podmínkách jejich získání a čerpání, výběru vhodných příjemců. Samotný průběh dotačního řízení ani jeho náležitosti nejsou v českém právním řádu vymezeny žádným právním předpisem. Proto záleží na každém poskytovateli dotace, jakým způsobem a do jaké míry bude uplatňovat zásady transparentního, odpovědného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

Zdroji dotací jsou zejména:

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Nepropásněte nejžhavější novinky a zajímavosti z oblasti dotací

Placeholder Picture

Boom elektrovozidel v Česku?

V posledních letech sledujeme na českém trhu silný vzestup prodeje EV, a to především díky oblíbenosti mladoboleslavské značky Škoda. Na prvním místě

Placeholder Picture

Kotlíková dotace

Domácnosti, které ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly možnost výměny promeškat

Placeholder Picture

Dotační program dešťovka

Akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování v domácnosti

Placeholder Picture

Včelařské eurodotace

Dotace je možné využít na pořízení nového technického vybavení, přičemž celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činitNEJČTENĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pročtěte si ty nejčtenější články, které jsme Vám na našem blogu přinesli

Placeholder Picture

Dotace na ČOV

Placeholder Picture
Zateplení a plíseň

Placeholder Picture
Čím topit v kotli na biomasu?

Placeholder Picture
Jak funguje financování z prostředků EU