Blog O nás Kontakty

Dotace s Grance


Získejte s Grance peníze z evropských i domácích fondů.

Co Vám nabízíme?Komu umíme pomoci?Jak pracujeme?

Co Vám nabízíme?

Grance: granty & dotace Vám přináší kompletní servis od přípravy žádosti o dotaci až po spolupráci do konce udržitelnosti projektu. Klademe důraz na kvalitu našich služeb a pomůžeme Vám splnit specifické podmínky jednotlivých dotačních titulů.

kontakt-granty-dotace

Dotační poradenství a konzultace

Dotační poradenství Grance Vám umožní čerpat granty a dotace z nejrůznějších programů. Pokud zvažujete investici, může Vám dotace zajistit významnou slevu na nákladech. Sdělte nám svůj záměr a my Vám vyhledáme vhodný dotační titul, zpracujeme veškeré žádosti o dotace a vyřídíme pro Vás jednání s institucemi, které dotace poskytují.

Zpracování žádosti o dotace

Zajistíme pro Vás přípravu žádosti o dotaci, studie proveditelnosti projektu a dalších povinných příloh v souladu s požadavky zvoleného dotačního programu. Přeložíme vaši vizi do vzorově vyplněné žádosti o dotace, kterou vám zašleme s předstihem k odsouhlasení a připomínkováni. Zajistíme kompletaci všech povinných příloh a jejich včasné doručení poskytovateli dotace.

Příprava dokumentů a příloh

K žádosti o dotaci je často potřebné mít připravené např. stavební povolení, položkový rozpočet, technickou dokumentaci, změna stavu užívání na katastru nemovitostí. Vytvoření těchto dokumentů je otázka měsíců, neodkládejte konzultaci a přípravu Vašeho záměru.

Zpracování žádosti o proplacení

Po schválení vám budeme pomáhat, aby byl váš dotační projekt realizován podle dotačních pravidel a podmínek. Žádosti o platbu, změny v projektu nebo zprávy o udržitelnosti? Jejich zpracování a kontrolu necháte na nás. Zajistíme bezproblémovou administraci projektu a vyplacení dotace s minimum starosti pro vás.

Kontrolní činnost v průběhu realizace projektu

U většiny dotačních programů je náhodně určen kontrolní vzorek, proto může dojít ke kontrole ze strany úřadu veřejné správy i u Vašeho projektu. V případě kontroly jsme Vám plně k dispozici, přípravíme potřebné podklady a vyřídíme komunikaci s kontrolním orgánem.

Zpracování odvolání

Řídicí orgán či zprostředkující subjekt posuzuje žádosti o podporu podle hodnotících kritérií, která jsou součástí výzvy. V Příručce pro žadatele/příjemce najdeme informace o průběhu hodnocení - např. jak dlouho trvá proces hodnocení či jaké podmínky je nutné splnit pro to, aby byl projekt podpořen. Žadatelé jsou posléze informováni o výsledku hodnocení projektů a mohou se případně proti negativnímu výsledku hodnocení odvolat. Způsob odvolání se proti výsledku hodnocení je nastaven řídicími orgány jednotlivých operačních programů.

Školení, semináře a prezentace

Pro firmy a školy zajišťujeme specializovaná školení a semináře o tom, jak peníze z EU pomáhají zvyšovat úroveň občanů v České republice. Školení a semináře uskutečňujeme převážně pro firmy a školy působící v Ústeckém kraji. Umíme zpracovat i krásné prezentace či videa z oblasti dotací přímo na míru.

Kdo se na nás může obrátit?

Může se na nás obrátit kdokoliv, kdo hledá pomoc v oblasti grantů a dotací. Věnujeme se obcím, firmám i obyčejným lidem, kteří uvažují o podpoře na svůj projekt.

Malí a střední podnikatelé

Velcí podnikatelé

Zemědělci

Podnikatelé v lesích

Potravináři

Obce i neziskové organizace