Blog O nás Kontakty

O nás


Jsme dynamický tým z Podkrušnohoří stojící na základech dlouholeté zkušenosti z praxe v oblasti dotací a dalších oborů nejen v České republice, ale i jinde po světě. Jsme mladí lidé, kteří rozumí tomu co dělají, pracujeme rádi, poctivě a s nadšením. Pomůžeme Vám proplout světem dotací!

Náš týmNaše zásadyProč to děláme?

Myšlenky, které nás inspirují

"Talent is extremely important. It's like a sports team, the team that has the best individual player will often win, but then there's a multiplier from how those players work together and the strategy they employ."

"Talent je nesmírně důležitý. Je to jako sportovní tým. Tým, který má nejlepšího individuálního hráče bude často vyhrávat, šance na výhru se ale znásobí, podle toho jak hráči v týmu spolupracují a jakou strategii využívají."

- Elon Musk


"Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady."

- Japonské přísloví


Náš Grance tým

Přejeme Vám krásný den a těšíme se na naší budoucí spolupráci! Dokážeme tvrdě a efektivně pracovat, ale také se po práci zasmát u dobré kávy. Snažíme se o řešeních a postupech přemýšlet společně, protože se skvěle doplňujeme. Máme to štěstí dělat práci, která nás baví a má smysl, a to nás naplňuje. Jsme GRANCE tým!Obrazek Jakub

Jakub

Dotační specialista

Kuba má pod svými křídly celý Grance tým, řídí procesy, usměrňuje činnost a zajišťuje, aby bylo uděláno to, co je potřeba. V případě, že se vyskytne problém, je připraven jej vyřešit. Stará se o image, značku, chod webových stránek a tvoří obsah newsletterů.

Po studiu na vysoké škole působil s krátkou přestávkou sedm let na Státním Fondu životního prostředí jako kontrolor na Odboru kontrol a později na Odboru Veřejnosprávních kontrol. Poté načerpal cenné zkušenosti s inovativním řízením společnosti jako teamleader v kanadském Vancouveru. Po návratu do Česka se věnuje projektu Grance a přes léto provozuje s kamarádkou Yacht bar na Slapech.

jakub.vacha@grance.cz

Obrazek Luca

Lucie

Dotační konzultantka

Lůca má pod palcem sociální sítě. Její kreativní ruce se nezastaví, šéfuje našemu Instagramovému a Facebookovému profilu, podílí se na tvorbě obsahu včetně textů a nápadech při oslovování nových klientů. Ve virtuálním světe je jako doma a díky její práci se náš počet followers stále rozrůstá. Tvoří příspěvky a stories, kde Vám servíruje naše nejzajímavější informace a nabídky. To všechno se ale neobejde bez dobrého plánu, a tak se věnuje i strategii rozesílek. Ráda při tvoření poslouchá podcasty, kde získává spoustu tipů, které sdílí s celým týmem.

Kromě práce v projektu Grance je pilnou studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

lucie.moravkova@grance.cz

Obrazek Luca

Lucie

Specialistka marketingu

Lůca má pod palcem sociální sítě. Její kreativní ruce se nezastaví, šéfuje našemu Instagramovému a Facebookovému profilu, podílí se na tvorbě obsahu včetně textů a nápadech při oslovování nových klientů. Ve virtuálním světe je jako doma a díky její práci se náš počet followers stále rozrůstá. Tvoří příspěvky a stories, kde Vám servíruje naše nejzajímavější informace a nabídky. To všechno se ale neobejde bez dobrého plánu, a tak se věnuje i strategii rozesílek. Ráda při tvoření poslouchá podcasty, kde získává spoustu tipů, které sdílí s celým týmem.

Kromě práce v projektu Grance je pilnou studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

lucie.moravkova@grance.cz


Naše Zásady

Cílem těchto zásad je stanovení pravidel a principů etického jednání celého našeho týmu, ať již směrem ven k zákazníkům nebo dovnitř směrem k sobě navzájem. Chceme přispět ke změněně toho, jakým stylem se v ČR podniká a věříme, že definice těchto důležitých zásad a jejich následné dodržování je tou správnou cestou k profesionalizaci naší práce a postupů, povede k posílení naší identity a vytvoří příjemné prostředí pro všechny strany.

Spokojený zákazník

Spokojený zákazník

Věříme, že jen spokojený zákazník opět využije naše služby, proto vždy klademe velký důraz na osobní přístup a na kvalitu poskytovaných služeb.

Šťastný zaměstnanec

Šťastný zaměstnanec

Víme, že bez skvělých zaměstnanců bychom se daleko nedostali. Vážíme si jich a chceme jim vždy nabízet smysluplnou a užitečnou práci. Bez problémů se lze dohodnout na zkráceném úvazku, flexibilní pracovní době či možnosti práce z domova, pokud je to proveditelné. Rozumíme, že firemní zájmy nejsou jediným smyslem života členů organizace, proto se snažíme o harmonizaci rodinných, osobních a pracovní povinností.

Životní prostředí

Životní prostředí

Naše planeta, náš jediný domov, je pro nás důležitá. Na to nezapomínáme a snažíme se, jak to jen jde o ochranu a zkvalitňování životního prostředí. Recyklace veškerých plastů, skla, kovů, papírů a kartonů je pro nás samozřejmostí.

Komunita

Komunita

Vztahy s našimi sousedy jsou pro nás důležité. Chceme se aktivně zapojovat do činností komunity v místech našeho působení, budovat vztahy s místními organizacemi a pozitivně ovlivňovat naše okolí.

Rovnost

Rovnost

Ve 21. století není prostor pro diskriminaci a zažité stereotypy. Veškeré předsudky a názory, které mohou přivést druhého cítit se nekomfortně, jsou u nás nepřípustné. Respektujeme názory ostatních, i když se nemusejí shodovat s našimi názory. Snažíme se o rovné příležitosti pro všechny.

Tolerance

Tolerance

Chybami se člověk učí, říká české přísloví, proto i my považujeme chyby za příležitost ke zlepšení, poučení nebo inovaci.

PKomunikace

Komunikace

Snažíme se být transparentní a féroví. Zákazník má při rozhodování o nákupu skutečně svobodnou volbu, veškeré dostupné informace a není do ničeho tlačen ani cíleně manipulován.

Vzájemná úcta

Vzájemná úcta

Jen silný tým lidí je schopen vytvářet hodnoty a posunovat společnost dál, proto se respektujeme navzájem a vážíme si dobré práce všech členů organizace, kolegiálně pomáháme ostatním a klademe důraz na týmové jednání. Nešíříme citlivé údaje.

Profesionalita

Profesionalita

Klademe důraz na osobní rozvoj každého člena organizace, proto nabízíme i možnost studijního volna. Snažíme se, aby měl každý možnost uplatnit svůj hlavní talent a prostor k jeho rozvíjení.


Proč to děláme?

Projekt Grance začal vznikat již v roce 2016, kdy se v mé hlavě začala rodit myšlenka na využití nabytých znalostí a zkušeností s evropskými fondy k pomoci obcím a firmám s čerpáním dotací. Nápad jsem sdílel se svou partnerkou, která právě dokončila studium regionálního rozvoje. Protože oba pocházíme ze Severozápaních Čech, z oblasti Bohem zapomenuté krajiny, těžce poznamenanou těžbou uhlí a průmyslem, shodli jsme se, že se chceme v budoucnu aktivně podílet na její rekultivaci. Nějakou dobu jsme třídili myšlenky a nápady, abychom dali dohromady koncept a po popsaných stozích papíru, hektolitrech vypité kávy, stovkách debat a hledání informací již nic nebránilo projekt spustit. Jsme tu, připraveni pomoci dobré věci! JV